Crater àtic de Mas Castellar. MAC Girona

Durant la campanya d’excavacions de l’any 2001, al jaciment ibèric de Mas Castellar de Pontòs, a l’interior d’una sitja, es va trobar una gran quantitat de peces de ceràmica de figures roges que procedien totes elles de la mateixa peça, un crater àtic del segle V a.C., una peça de ceràmica feta amb un torn i envernissada. Un crater, entre els grecs i entre els romans, és un vas ample on es barrejava el vi i l’aigua per a omplir la copa. L’estudi de la mateixa peça va permetre conèixer que va ser adquirida per un iber a la veïna colònia grega d’Emporion, com a mostra d’exaltació i prestigi del seu propietari. A més, es sap que la família propietària d’aquesta peça, que gaudia d’un nivell social i adquisitiu alt, després de l’incendi al seu habitatge va llençar la runa amb les vaixelles trencades a l’interior d’una sitja.

Després d’un complex procés de restauració de 115 fragments diferents, es va poder observar com aquesta peça de ceràmica mostrava una sèrie d’escenes amb personatges mitològics. Per una banda hi podem veure homes nus amb corones vegetals al cap i portant torxes, participant de la celebració nocturna del Komos (la processó ritual en honor al déu Dionís). També hi apareixen tres joves parlant, amb una cinta al cap i tapant el seu cos nu amb un himatió (túnica). La peça s’atribueix tant al taller de Cleofon (en el cas de les escenes) com al del pintor de Pothos (pel seu estil).

El crater forma part de la col·lecció permanent del MAC-Girona, però després d’un any d’intensa restauració, actualment es pot visitar en l’exposició temporal El vi grec. De l’antiguitat al cellers catalans actuals del MAC-Barcelona.

Crater àtic de figures roges, Mas Castellar (Pontós). S. V aC,  Ceràmica, a torn, i envernissada

Museu d’Arqueologia de Catalunya, Sant Pere de Galligants

Carrer de Santa Llúcia, 8 / 17007 Girona / Tel. 972 20 26 32 / macgirona.cultura@gencat.ca