Canelobre de set braços. Museu d’Història dels Jueus

L’any 2015 el Museu d’Història de Girona va cedir al Museu d’Història dels Jueus un canelobre de metall procedent d’un mas de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d’una menorà, paraula hebrea que designa el canelobre de set braços que és el símbol més antic del poble jueu. La menorà simbolitza la llum divina, els set dies de la creació i també l’esbarzer en flames que veu Moisès al Sinaí, tal com recull el llibre de l’Èxode. L’Antic Testament parla d’una menorà d’or que hi havia al temple de Jerusalem i la veiem avui a Roma representada en pedra a l’arc de Titus, en què es descriu el saqueig del temple l’any 70 dC. Cal saber que, tradicionalment, les menoràs només cremaven oli d’oliva. En època contemporània s’han començat a utilitzar espelmes, més habituals dins de les esglésies cristianes.

Aquesta és una peça d’artesania de forja de datació incerta. Les set dolles per subjectar les espelmes estan disposades totes a la mateixa alçada, tret característic de la menorà jueva. Malgrat això, el museu no ha pogut acreditar-ne un ús religiós: tant podria ser un objecte litúrgic cristià com decoratiu d’una sinagoga o d’una llar jueva. Va ser cedit en dipòsit al Museu d’Història de Girona, que al seu torn l’ha deixat al Museu d’Història dels Jueus.

Del 10 de desembre al 8 de gener, caldrà fixar-se en aquest objecte per participar en l’aventura que proposa el museu per als més menuts de la família, en col·laboració amb la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. Més informació a http://nadalalmuseu.com/.

Lídia Donat (Institut d’Estudis Nahmànides. Patronat Call de Girona)