Plaques de vidre de llanterna màgica. Museu del Cinema

L’Institut Jaume Vicens Vives de Girona ha cedit al Museu del Cinema cinc plaques de vidre de llanterna màgica. Aquestes plaques de vidre foren utilitzades durant la segona meitat del segle XIX per a ensenyar diversos fenomens astronòmics als alumnes de l’institut a través de la seva projecció amb una llanterna màgica. Aquestes plaques de vidre estan mecanitzades per donar moviment a la imatge.

La llanterna màgica fou un aparell de projecció d’imatges pintades sobre una placa de vidre molt popular en el segles XVIII i XIX arreu d’Europa principalment. L’ús de la imatge projectada com a recurs pedagògic per a professors no és un fenomen actual. Es té constància que a finals del segle XVIII alguns centres d’ensenyament a Europa ja utilitzaven la projecció d’imatges amb una llanterna màgica com a recurs educatiu.

09-Museu del Cinema-IES Jaume Vicens Vives-BAIXAL’Institut d’Ensenyament Secundari de Girona, creat el 1841, va voler disposar també d’aquest recurs per als seus professors. L’any 1849 va adquirir a París una gran llanterna màgica, tipus fantascopi, que permetia diversos tipus de projeccions d’imatges. Actualment aquesta llanterna està exposada al Museu del Cinema. És un objecte excepcional, ja que només se’n conserven en el món tres exemplars d’aquest tipus de llanterna fantascopi.

07-Museu del Cinema-IES Jaume Vicens Vives-BAIXAJuntament amb el fantascopi, l’institut va comprar també diverses plaques de vidre de temàtica astronòmica. La particularitat d’aquestes plaques és que estan mecanitzades per donar moviment a la imatge. D’aquesta manera, el professor podia mostrar a la pantalla el moviment de la rotació de la Terra, les diverses fases d’un eclipsi de lluna o de sol, o el pas d’un cometa, entre altres fenomens astronòmics. És gairebé segur, que aquestes plaques de vidre formaven part d’un conjunt més gran de plaques de temàtica pedagògica que actualment està desaparegut.

06-Museu del Cinema-IES Jaume Vicens Vives-BAIXATant les cinc plaques de vidre, com la llanterna màgica fantascopi formaven part del gabinet de física, química i ciències naturals de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Girona. Pels inventaris de l’època, sabem que era un gabinet extraordinàriament ric per la diversitat i qualitat d’aparells, ginys, elements de laboratori, animals dissecats de tot tipus, etc. que el conformaven. Un patrimoni històric que malauradament no ha arribat sencer als nostres dies, se n’ha perdut bona part, tot i que encara es conserven alguns elements a l’actual Institut Jaume Vicens Vives, hereu d’aquell primer Institut.

10-Museu del Cinema-IES Jaume Vicens Vives-MUNTATGE-BAIXAProperament, el Museu del Cinema exposarà aquestes plaques a l’exposició permanent, al costat de la llanterna màgica fantascopi.

Jordi Dorca (Tècnic de Comunicació del Museu del Cinema de Girona, Col·lecció Tomàs Mallol)