Una completa col·lecció de segells antics. MAC Girona

El 31 de desembre de 1899, Joaquim Botet i Sisó donà al Museu la matriu de coure del segell de Ramon de Cabrera, senyor dels castells d’Anglès i Brunyola, de final del segle XIII. L’havia obtingut anys enrere a la Cellera de Ter i el 1888 n’havia publicat un detallat estudi, amb el títol de Sello de D. Ramón de Cabrera, en el número de juliol de la Revista de Gerona.

Aquesta matriu és una de les més de cinquanta que formen part de la col·lecció sigil·logràfica del museu. La col·lecció s’anà formant, mitjançant donacions i compres, a partir de 1871, moment en què la Comissió de Monuments indicà al Govern Civil la conveniència que els segells antics dels municipis de la província fossin cedits o dipositats en el museu. De mica en mica, matrius de segells de coure, bronze, ferro, fusta i fins i tot de pedra, segells de cera o de plom, empremtes i reproduccions, amb una àmplia cronologia entre els segles XIII i XIX, anaren arribant a mans de la Comissió de Monuments.

La majoria de les matrius són de segells municipals, majoritàriament dels segles XVIII i XIX, però també se’n conserven de personals –com la de Ramon de Cabrera– i d’institucions, entre les quals les del Col·legi de Cirurgians de Girona, del segle XVIII, i  la de la Universidad Libre de Gerona (1870-1874). Una bona part d’aquestes matrius apareix reproduïda, amb la indicació Girona, Museu Arqueològic, a la monumental Sigil·lografia Catalana. Inventari, descripció i estudi dels segells de Catalunya, de Ferran de Sagarra, publicada entre 1916 i 1932.

Complement de la col·lecció és un Álbum de sellos antiguos. Provincia de Gerona, que la Comissió va comprar a Silverio García el 1905. Conté 599 segells municipals, retallats de documents originals, amb indicació de data en la major part dels casos. Alguns d’ells es corresponen amb les matrius que conserva el museu. L’àlbum anava acompanyat d’un índex datat el 27 d’abril de 1904 i per un imprès titulat Lista de los pueblos de la provincia de Gerona perteneciente al año 1803, que serví de referència per obtenir els segells.

Museu d’Arqueologia de Catalunya, Sant Pere de Galligants

Carrer de Santa Llúcia, 8 / 17007 Girona / Tel. 972 20 26 32 / macgirona.cultura@gencat.ca

Imatges: Segell de Ramon de Cabrera / Álbum de sellos antiguos. Provincia de Girona / Segell medieval usat en el s XVIII per l’Ajuntament de Cellera de Ter.