La creu de terme gòtica d’Amer. Museu d’Art de Girona

La creu de terme d’Amer és un dels exemples més bonics d’escultura pública gòtica conservada a la diòcesi de Girona. La podem datar de principis del segle XV per la seva manufactura relacionada amb el gòtic flamíger, un corrent provinent de Flandes que es caracteritza pels ornaments amb motius vegetals i florals, i que dota els cossos d’un cert realisme i expressivitat. La primera notícia històrica la tenim a través d’un plànol de la vila del segle XVII, on s’especifica que era a la confluència de l’antiga carretera de Girona amb el camí que anava a Sant Climent d’Amer i, per tant, exercia clarament de creu de terme de la vila. Els posteriors canvis d’ubicació fan que perdi aquest ús indicatiu, però conserva la funció espiritual de guiar els fidels cap al bé amb les figures de Jesús al calvari i la Verge amb el Nen. Aquesta creu, tallada en pedra calcària, presenta els trets formals característics de la majoria de creus de terme gòtiques conservades a la diòcesi. A l’anvers hi veiem la figura del Crist crucificat i, al revers, la imatge de la Mare de Déu amb el Nen suportada sobre una mènsula pentagonal. La figura del Crist està força malmesa i li falta la part inferior del cos, i a la Verge li manca el cap. Els braços de la creu estan profusament decorats amb fulles d’acant, i tots els laterals dels braços porten esculpides unes petites puntes decorades també amb motius vegetals. Originalment n’hi havia deu, quatre al braç horitzontal i sis al braç vertical, el qual en tenia dues a banda i banda a la part inferior. Actualment només se’n conserven cinc.

Creu de terme gòtica d’Amer (fragment) / Principis del S. XV / Pedra Calcària / 73 x 63 x 22 cm

Museu d’Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona / Tel. 972 20 38 34 / Contacte