Els ex-vots, expressió d’esperança i agraïment. Museu Etnogràfic de Ripoll

Durant anys Joan Amades i Tomàs Raguer, un dels fundadors de l’Arxiu Museu Folklòric de Sant Pere de Ripoll i el seu primer director, es van escriure cartes. Concretament en una d’elles, datada el 16 de gener de 1942, Amades va escriure a Raguer tot dient-li que el seu amic en comú Durant i Sanpere estava fent un treball sobre ex-vots i que li havien comentat sobre la importància dels que hi havia al museu de Ripoll. En aquella carta li demanava informació referent a qui els pagava, qui els pintava, quins eren els materials utilitzats o la història que contenien els ex-vots.

La resposta de Tomàs Raguer fou el 28 d’abril de 1942 i contestava a Amades algunes qüestions, com ara que els ex-vots o miracles (en nom popular), al Ripollès, la gent se’ls feia pintar per pintors com Francesc Boix o Pere Vila; que el més antic del museu és del 1708; quins eren els motius pels quals els feien i la utilitat que tenien a la comarca.

Què són els ex-vots?

La definició d’ex- vot és la següent: (masc.) do ofert a una imatge religiosa en compliment d’un vot o en recordança d’un benefici rebut, que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. Etimologia: del llatí ex voto “ del vot” (Diccionari Català -Valencià -Balear, dirigit per Antoni Ma. Alcover).

En el fet votiu sempre hi ha un do ofert pel devot al personatge protector. A aquest personatge sobrenatural se li confien les penes i se n’espera l’ajut o la intercessió que cap humà pot oferir. Es considera un ex-vot qualsevol mena d’objecte tangible ofert a un personatge celestial. Existeixen diferents tipus d’ex-vots com són les presentalles de plata, escultures de cera, fotografies i els ex-vots pintats o retaulons.

Els retaulons del Museu Etnogràfic de Ripoll

La col·lecció d’ex-vots del Museu consta de 96 retaulons d’entre el segle XVIII i finals del XIX. Tot i que la majoria d’ex-vots no estan datats, un dels més antics és del 1712. La majoria d’ex-vots fan referència a malalties i accidents, però també n’hi ha d’altres temàtiques, com ara un casament (tot i que no sabem si va ser el nuvi o la núvia el que va demanar trobar parella) o un traginer que és confós amb un traficant i, tot i que està a punt de ser detingut, se’n surt gràcies a un miracle.

El suport d’aquestes obres són fustes petites de forma rectangular, de dimensions aproximades o menors de 25 x 35 cm. La tècnica pictòrica pot ser oli o tremp. Tot i que els retaulons ens aporten molta informació, quasi mai hi ha text més enllà de la paraula ‘EX-VOTO’ i tota la informació ens l’aporta l’escenografia, el vestuari o les imatges divines, que és justament el que ens ajuda a datar-lo.

L’espai pictòric és divideix en dues parts: l’espai celestial i l’espai humà. Seguint els esquemes medievals el personatge celestial és d’una mida més gran que la dels humans. A més, en l’espai celestial podem trobar diversitat de marededéus i sants. La Mare de Déu sovint està representada amb el Nen.

Museu Etnogràfic de Ripoll

Plaça de l’Abat Oliba s/n 17500 Ripoll / Tel. 972 703 144 / museuetnografic@ajripoll.cat