La cultura com a motor i destinació

sunyerUs imagineu una empresa que no tingui departament d’innovació? Segur que no. És una àrea bàsica per pensar, reflexionar i encarar les línies futures. Si no en tingués, es convertiria en una fàbrica sense ànima ni projecte.

La creació cultural i la seva exhibició és d’una banda l’autèntic departament d’innovació d’un país i de l’altra, la seva ànima. Un país sense cultura no té ànima ni té res a oferir al món i, per tant, no té veu ni vot en el mapa de les interaccions humanes.

Una destinació atractiva és aquella que té coses per oferir i Girona i tot el seu entorn pretenen oferir i ofereixen cada any una proposta de primer nivell, arrelada al territori i al mateix temps oberta al món, amb l’objectiu de despertar l’interès dels ciutadans, dels d’aquí i dels de fora.

En aquest sentit, Temporada Alta vol contribuir a l’enriquiment de Girona com a destinació cultural i també a l’enriquiment de totes les persones que desitgen anar al teatre i assistir a un acte tan simple i complicat alhora de relació entre l’actor i el públic. Volem que vinguin ciutadans de fora, però sobretot volem compartir amb ells experiències úniques!

Salvador Sunyer (Director Temporada Alta)