L’animal fantàstic del retaule de Sant Feliu. Museu d’Art de Girona

El retaule major de l’església de Sant Feliu a Girona és un dels retaules més importants de Catalunya, de finals del gòtic i inicis del Renaixement. Les seves mides eren impressionants: prop de quinze metres d’alçada, des de terra fins a l’espiga del tabernacle central i, articulat en cinc plans, feia gairebé onze metres d’amplada, incloses les polseres. El cost d’aquesta obra fou també molt important, com a mínim, de 35.000 sous (1.750 lliures).

Les primeres notícies documentals relatives a la construcció i la pintura del retaule major de l’església de Sant Feliu a Girona són del 10 de març de 1504 i les darreres referències són de l’any 1520. En aquest ampli espai de temps hi van treballar la fusta Joan Dartrica (Jan van Ertricke), Joan d’Aragó, Pere Coll i Pedro Robredo, mentre que les pintures van ser dutes a terme per Perris de Fontaines i Joan de Burgunya. La titularitat del temple, dedicat a sant Feliu, així com la conservació del sarcòfag i les relíquies del benaurat, als peus del moble, atorguen al conjunt la funció de retaule-reliquiari, igual com passa amb el retaule de Sant Narcís que pintà Lluís Borrassà per a la mateixa església.

Pel que fa a aquest animal fantàstic, formà part del guardapols del moble, dedicat a l’arbre de Jessè, i fou llavorada per Pedro Robredo. Es tracta del peu de la polsera esquerra i representa un personatge enfilat a unes branques, de trets facials humans i amb potes d’àliga. Sovint representats als cadirats del cor, són éssers híbrids esmentats als sermons anglesos del segle XIV amb el nom de babuïns i remeten a la hipocresia. Tanmateix, la seva incorporació al bestiari medieval i als programes iconogràfics figuratius religiosos va tenir simbologies fins i tot contraposades, ja que en ocasions pot al·ludir a Crist o al dimoni. Tots aquests components de l’antic guardapols informen que l’amplada fou de 90 cm, equivalents a uns quatre pams i mig aproximadament, mida certament molt important per a unes polseres.

Animal fantàstic, Retaule de Sant Feliu (1507) / Autor: Pedro Robredo / Fusta policromada /105 x 90 x 5,5 cm

Museu d’Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona / Tel. 972 20 38 34 / Contacte