L’arada, una eina de camp. Museu Etnogràfic de Ripoll

El setembre era l’època d’escapçar el blat de moro, de collir les mongetes i les patates, d’arreplegar les peres i les pomes i també de batre els noguers. Entrada la tardor, la gent de la casa escollia el millor gra de llavor per a la sembra. Venia el temps de llaurar els camps amb l’arada tirada pels animals: bous, vaques o mules, que el pagès guiava per tal que la rella fes el solc ben dret. Damunt el camp llaurat, el pagès sembrava el blat escampant-lo a grapats i després hi passava el rascle per colgar la llavor i desfer els terrossos. Posteriorment, durant la revolució industrial, el sistema motriu de l’arada, als seus inicis humà i després animal, va ser mecànic amb l’aparició de màquines impulsades per vapor i més tard, tractors amb motor de combustió interna.

Museu Etnogràfic de Ripoll

Plaça de l’Abat Oliba s/n 17500 Ripoll / Tel. 972 703 144 / museuetnografic@ajripoll.cat