El micvé del segle XV. Museu d’Història dels Jueus

El Centre Bonastruc ça Porta és la seu del Museu d’Història dels Jueus i aplega unes quantes finques del que havia estat el call de la ciutat. L’estudi de la documentació escrita medieval permet assegurar que la comunitat jueva hi havia bastit, l’any 1435, un complex sinagogal que va funcionar fins al 1492. Dins el complex es descriuen diferents espais o edificis contigus amb diferents usos religiosos, i reben el nom de les escoles, l’hospital i el bany ritual.

IMG_20161115_103628Aquesta evidència va portar a iniciar, l’any 2014 i en col·laboració amb la Universitat de Girona, una prospecció arqueològica al voltant d’una vella cisterna a la zona nord-est del pati del museu. Els resultats van ser espectaculars: es va poder determinar que la pretesa cisterna havia estat abans la piscina d’immersió del bany ritual, l’anomenat micvé, i sota terra van aparèixer gairebé intactes el paviment del vestidor i el sistema de filtració i conducció de les aigües pluvials cap a l’interior del bany, tot datat durant la primera meitat del segle XV. El 2015, una segona campanya en va localitzar la porta d’entrada, més paviment i, per sota, uns dipòsits subterranis molt més antics, potser d’època romana. Tot aquest espai arqueològic és actualment accessible al públic del Museu d’Història dels Jueus. Per a qui en vulgui saber més, recomanem una visita a l’exposició temporal Aigües rituals. Una història dels banys jueus de Girona (fins al 23 d’abril de 2017) a les sales de la planta baixa del museu.

Lídia Donat (Institut d’Estudis Nahmànides. Patronat Call de Girona)