Ofici: el cerer. Museu Etnogràfic de Ripoll

El cerer fabricava ciris, espelmes i candeles amb la cera de les abelles, coneguda com a cera verge. Si es fonia i es feia agrumollar sobre un corrent d’aigua freda, s’obtenia l’anomenada cera blanca. Per elaborar ciris se submergia repetidament el ble en cera fosa, que així s’anava solidificant i formava capes superposades. Les espelmes es feien amb motlles omplerts de cera fosa.

Uns i altres eren importants en l’ús domèstic, en un temps en què les llars no disposaven d’electricitat, però també en el religiós, ja que portaven llum als altars i les capelles, simbolitzant la il·luminació divina enmig de les tenebres. També realitzaven amb cera un tipus d’ex-vots que prenien formes diverses, obtingudes amb uns motlles especials.

Un ex- vot és un do ofert a una imatge religiosa en compliment d’un vot o en recordança d’un benefici rebut, que consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella on es venera la dita imatge. Etimologia: del llatí ex voto “ del vot” (Diccionari Català -Valencià -Balear, dirigit per Antoni Ma. Alcover). En el fet votiu sempre hi ha un do ofert pel devot al personatge protector. A aquest personatge sobrenatural se li confien les penes i se n’espera l’ajut o la intercessió que cap humà pot oferir. Existeixen diferents tipus d’ex-vots com són les presentalles de plata, escultures de cera, fotografies i els ex-vots pintats o retaulons.

Museu Etnogràfic de Ripoll

Plaça de l’Abat Oliba s/n 17500 Ripoll / Tel. 972 703 144 / museuetnografic@ajripoll.cat