Els soldats venen de França. Museu Etnogràfic de Ripoll

Núria Roquer, folklorista, descriu diversos jocs infantils de l’època, a principis de segle XX. Destaquem el joc de Els soldats venen de França publicat a la revista El catllar, núm. 39, del 8 de gener de 1921:

Es joc de nenes. Per a fer-lo cal que vinguin a parells. S’agafen de dos en dos donant-se les mans, formant creu amb els braços, i es camina mig saltant. Si són més d’una parella es posen de rengle una parella darrera l’altra. Quasi sempre van en línea recta i al ser a l’extrem del pati o lloc on juguen tornen a girar fins al punt de partida. Mentres van caminant fan sempre la mateixa cantarella:

“Els soldats venen de França / no saben el camí / tira per qui”

La imatge que encapçala aquest post és la dels soldadets que s’exposen al Museu Etnogràfic de Ripoll, a l’àmbit de jocs i joguines.

Museu Etnogràfic de Ripoll

Plaça de l’Abat Oliba s/n 17500 Ripoll / Tel. 972 703 144 / museuetnografic@ajripoll.cat