Ullastret, fa més de 2.000 anys

Us proposem un passeig molt especial. Ho és per dos motius. Primer perquè és un passeig virtual, i segon perquè la caminada, a vista de dron en alguns moments i com si fos una càmera subjectiva en d’altres, transcorre per la ciutat ibèrica d’Ullastret (Baix Empordà) de l’any 250 aC, és a dir, de fa més de 2.000 anys. I això, com és possible? Doncs a través de la fantàstica recreació virtual en 3D que n’ha fet l’Agència de Patrimoni Cultural de Catalunya. Han sigut necessaris dos anys de treball intents per fer la reconstrucció virtual de la que és considerada la ciutat ibèrica més gran de Catalunya de l’època. Va ser la capital de la tribu ibèrica que autors antics com Aviè, Ptolomeu, Estrabó i Plini el Vell van anomenar indiketes i que habitaven les comarques de l’Empordà i la Selva. A banda del Puig, la ciutat ibèrica d’Ullastret tenia un segon assentament molt proper, el que ara coneixem com l’Illa d’en Reixac, situat al mig d’un estany de grans dimensions. El  moment de màxim esplendor de la ciutat ibèrica va ser cap als segles IV-III aC, quan la població superava les 6.000 persones. Temples, carrers, cases nobles… i sobretot unes imponents muralles feien d’Ullastret una gran capital, amb un paper central en el comerç juntament amb la ciutat grega d’Empúries, que li era ben propera. Aquest projecte, que permet veure amb els nostres propis ulls com va ser aquesta gran ciutat, ha estat possible gràcies al programa Patrimoni en acció del Departament de Cultura i amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”.

Per fer la reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica es va triar l’època de la qual es tenen més dades i  permetia realitzar una reconstrucció més fidel. Arqueòlegs i especialistes en modelat 3D van fer un recull de tota la informació arqueològica disponible i en van fer la interpretació, per tal de portar a bon terme la reconstrucció.Primer van treballar el paisatge del voltant de la ciutat, la vegetació, els camins i els camps de conreu. El punt de partida de l’urbanisme van ser les plantes dibuixades in situ a partir de les restes existents, però també a partir de les dades extretes de les exploracions geofísiques. Les dades també han permès fer hipòtesis, i representar-les, respecte l’alçada dels edificis, les cobertes, els usos o els sistemes constructius.

La feina ha estat ingent. Casa per casa s’han anat encaixant en el relleu dels carrers, partint d’esquemes constructius similars, però adaptades al lloc i a la informació que es disposava. Per construir tot això s’ha utilitzat una eina de construcció de videojocs (Unreal Engine), però tot i això el projecte destaca pel seu marcat rigor científic pel que fa a la part arqueològica i el realisme pel que fa a la presentació visual, partint de fotografies de materials reals i recreant una il·luminació d’ambient exterior que atorga una estupenda versemblança a la imatges. Els carrers i els interiors s’han enriquit amb objectes del fons arqueològic exposat al museu monogràfic del jaciment (MAC-Ullastret), com ara àmfores, escuts o espases. D’altres objectes com els carros o les barques s’han modelat a partir dels exemples coneguts. El fet de treballar amb una eina com Unreal Engine permet que la creació d’experiències immersives, per exemple amb ulleres de realitat virtual, sigui molt fàcil. Aquest estiu estarà disponible al MAC d’Ullastret una sala immersiva per mostrar els resultats d’aquesta recerca al visitant. Està previst desenvolupar altres aplicacions, tant de visita al jaciment com recursos pedagògics per a les escoles, sempre partint de la possibilitat que ofereix aquest model de caminar pels carrers, entrar a les cases i descobrir les històries de la ciutat ibèrica de forma directa i personal. Si voleu saber com es va fer aquest fabulós vídeo, cliqueu sobre l’enllaç del making of Ullastret 250 a.C.