«Vista de Gerona» de Ligier al ‘Voyage pittoresque’. Museu d’Art de Girona

La «Vista de Gerona» de Ligier és un aiguafort, avui en full volant, que en el seu moment formà part del Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1806-1820) d’Alexandre de Laborde (París, 1773-1842). L’obra completa consta de quatre volums, dels quals el primer fou el dedicat a Catalunya. Va aparèixer en fascicles: «Il doit être divisé en 70 livraisons composées de 6 planches chacune, et du texte correspondant, qui se publient toutes les six semaines. Il en paroît onze au mois d’octob. 1808». El Voyage va donar a conèixer el país a la resta d’Europa. Va ser el resultat d’una empresa col·lectiva en què participaren una vintena de dibuixants, alguns arribats de França —entre els quals cal destacar el mateix autor, Jacques Moulinier, François Ligier i Jean Lubin Vauzelle, entre d’altres—, i comptà també amb la participació d’artistes autòctons.

El dibuixant —i, segons algunes fonts, arquitecte— Jean François Ligier (n. c. 1755-post. 1803) n’és un dels autors. Apareix també amb la grafia Liger i, de fet, així és com l’esmenta Benezit al seu Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs (1948-1955, 8 volums), on el defineix com a col·laborador de Moulinier, sense proporcionar dates extremes. Sobre el gravador François Nicholas Barthélemy Dequevauviller (Abbeville, 1745-París c. 1807), el mateix Benezit apunta que ja comptava amb una llarga trajectòria com a viatger i com a gravador quan es va incorporar al projecte de Laborde, i en destaca la particular manera de tractar la llum.

A l’esquerra s’observa l’arc de l’església de Nostra Senyora del Pilar —una part de les restes foren venudes i traslladades a Sant Hilari (1926) i els seus carreus van ser emprats pel marquès de Montsolís per erigir l’església del Casal- Castell dels Marquesos de Montsolís, antic Mas Saleta—. A Montjuïc es perfila la torre de Sant Joan i, al fons, el portal de França, enderrocat l’any 1909, i la muralla de sant Pere, desapareguda en part el 1898. Dos edificis ressalten en la fesomia de la ciutat: la catedral i la Col·legiata de Sant Fèlix i, a la dreta en primer terme, el riu Ter.

Vista de Girona (1806) / Jean François Ligier / Gravador: François Nicholas Barthélemy Dequevauviller / Aiguafort/paper / 26 x 33 cm

Museu d’Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12, 17004 Girona / Tel. 972 20 38 34 / Contacte